Lesreglement

Lesreglement Tennisschool van Toorn 

 

1. Inschrijving en betaling

1.1 Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u een betalingsverplichting aan met de Tennisschool van Toorn, ook al maakt u geen gebruik van het recht op deelname aan de trainingen.

 

1.2 Recht op deelname aan trainingen door de Tennisschool van Toorn ontstaat pas na ontvangst van het lesgeld.

 

1.3 Tennisschool van Toorn behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.

 

1.4 Bij tussentijdse beëindiging door cursist en/of wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd. Dit geldt ook voor de deelnemers aan ‘Maak kennis met tennis’.

 

1.5 In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen teruggave van het lesgeld. Dit gebeurt wel als er een passende vervanger wordt gevonden.

 

2. Indeling

2.1 Er wordt geprobeerd de cursisten zoveel mogelijk in te delen op gelijk niveau.

 

2.2 De lesroosters zijn te vinden op www.tclienden.nl

 

2.3 Bij de genoemde tarieven voor tennisles in groepsverband wordt uitgegaan van 4 personen. Indien er sprake is van 3 personen wordt een lesduur van 3 kwartier gehanteerd, bij 2 personen is dit een lesduur van een half uur.  Indien de cursisten aangeven dat ze een langere lesduur willen, dan kan dit in overleg met de tennisleraar tegen een aangepast tarief.

 

2.4 Bij ‘Maak kennis met tennis’ voor de jeugd wordt uitgegaan van een groep van 8 personen. Indien dit aantal lager is, kan de lesduur worden teruggebracht naar 3 kwartier.

 

3. Training

3.1 De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.

 

3.2 Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze 1 op 1 ingehaald met een maximum van 3 lessen.

 

3.3 Eenmaal aangevangen lessen, die worden afgebroken en tijdens het geplande lesuur niet meer kunnen worden opgepakt,  worden niet ingehaald.

 

3.4 Bij absentie dienen lessen 24 uur van tevoren bij de trainer afgemeld te worden.

 

3.5 Lessen die door eigen toedoen worden gemist kunnen in principe niet ingehaald worden.

 

3.6 In geval van langdurige afwezigheid vanwege gezondheidsredenen / blessure is het mogelijk (tegen overlegging van een doktersverklaring) uw lessen over te dragen aan derden. Er moet wel sprake zijn van gelijk niveau indien in groepsverband wordt getraind en er dient vooraf overleg met de trainer plaats te vinden.

 

3.7 Een lesuur wordt op 60 minuten ingeroosterd en er wordt 50 minuten lesgegeven. 10 minuten worden als inspeeltijd gebruikt.

 

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Tennisschool van Toorn is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.